Zaposleni

Knjižnični strokovni delavci si s svojim delom prizadevamo k skupnemu cilju, to je nenehnemu družbenemu razvoju, ki se nanaša na različna področja človekovega življenja in dela in s tem izbolševanju kulturne in izobrazbene ravni naroda. Govorimo o skrbi, da na različnih nosilcih shranjeno znanje najde pot do pravih ljudi v ustreznem času ter z njihovo pomočjo pospešuje razvoj posameznika in človeštva.

Razvoj kulture vseživljenskega učenja in izobraževanja vključuje skrb za bralno kulturo različnih starosti prebivalstva, od predbralnega obdobja do konca življenja in se uresničuje ne glede na starost, spol, raso, barvo kože in versko pripadnost. Pokazatelj razvoja je tako demokratizacija družbe kot tudi višja kakovost življenja.

Marko Matičetov

Marko Matičetov Direktor

Vodi knjižnico
.

Ksenija Vrčkovnik

Ksenija Vrčkovnik Računovodkinja

Skrb za nemoteno finančno poslovanje
Primož Škabar

Primož Škabar Vodja nabave

Vodja nabave
Petra Hlača

Petra Hlača Mladinski oddelek

Skrb za podmladek
Marja Filipčič Mulič

Marja Filipčič Mulič Mladinski oddelek

Skrb za podmladek
Neža Bandel

Neža Bandel Mladinski oddelek

Skrb za podmladek
Martha Sotelo Bunjevac

Martha Sotelo Bunjevac Katalogizatorka

Skrbi za katalogizacijo in izposojo
Bojan Kavčič

Bojan Kavčič Bibliotekar

Skrbi za izposojo in računalniško opremo
Mojca Kos

Mojca Kos Bibliotekarka

Skrbi za knjige z največjo ljubeznijo
Maja Živec

Maja Živec Bibliotekarka

Skrbi za izposojo in serijske publikacije
Tanja Bratina Grmek

Tanja Bratina Grmek Knjižnica Divača

Skrbi za podružnico v Divači
Marija Umek

Marija Umek Knjižnica Komen

Skrbi za podružnico v Komnu in katalogizacijo
Patricija Dodič

Patricija Dodič Knjižnica Kozina

Skrbi za podružnico na Kozini

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI