Kosovelova študijska soba

Telefon: (05) 731 00 33
Kontaktna oseba: direktor Marko Matičetov

V knjižnici načrtno zbiramo, hranimo, obdelujemo in posredujemo domoznansko gradivo za območje Krasa, torej občin Sežana, Divača, Komen in Hrpelje-Kozina.
Zbiramo knjige, revije, krajevna glasila, avdio in videokasete s tega področja ter članke iz časopisov in revij, prospekte, koledarje, vabila za naše prireditve. Hranimo in zbiramo tudi diplomske naloge in seminarske naloge naših študentov in dijakov ter projektna dela učencev osnovnih šol.
Kot posebno zbirko hranimo stare razglednice ter knjige Srečka Kosovela.
Gradivo je dostopno vsem bralcem, predvsem pa ga priporočamo študentom in dijakom za pomoč pri pripravi referatov in seminarskih nalog. Ker je domoznansko gradivo dragoceno, ga v glavnem posojamo samo za en teden, nekatero pa le fotokopiramo.

Domoznanski oddelek vključuje tudi poseben prostor, ki ga imenujemo

Kosovelova študijska soba

V Kosovelovi študijski sobi je na ogled stalna razstava Kosovelovih del kot tudi literarnih študij in fotografskega gradiva o pesniku. Hkrati je tudi to prostor za učenje in študij.

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI